Informatie klein kamp

Het klein kamp gaat dit jaar door in Stasegem, het thema dit jaar is Kamp Funk! Alle informatie kan je hier nog eens terugvinden. Neemt je zoon/dochter medicatie op kamp? Geef dan het medicatieformulier op klein kamp af aan de medicatieverantwoordelijke.

Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen. De deadline hiervoor is 8 maart, 23u59. De kostprijs voor dit onvergetelijke weekend bedraagt slechts €35. Dit bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer van Funk (BE61 0689 0361 2217).

WE WANT YOU!

CANCELLED

Beste ouders,


Wij moeten u helaas mededelen dat wij besloten hebben om klein kamp dit jaar niet te laten doorgaan. Dit met spijt in het hart maar met oog op de gezondheid en welzijn van onze leden en leiding. Wij maakten deze beslissing in samenspraak met Scouts en Gidsen Vlaanderen omdat onze leden toch bij de kwetsbaardere groep behoren en wij hier geen risico’s in willen nemen.
Als jullie hierover nog met vragen zitten, kunnen jullie altijd terecht bij de groepsleiding of de takverantwoordelijken. We hopen dat de teleurstelling bij de leden meevalt, we vinden het zelf ook enorm jammer.


Een stevige linker met droevige groetjes,
De voltallige leidingsploeg

Inschrijving klein kamp!
Tak
Gaat uw Funker mee op klein kamp?
Heeft uw Funker een ziekenhuisbed nodig?
Volgt uw Funker een dieet?